Skip to main content
News Detal
News

Coroleader Academy

Na początku kwietnia odbył się w Strzelcach Opolskich tzw. „Coroleader Academy” – specjalny kurs szkoleniowy dla kierowników zmiany i kadry menedżerskiej w naszych zakładach w Polsce. Szkolenie obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne miało na celu podniesienie umiejętności kierowniczych i menedżerskich oraz pogłębienie wiedzy technicznej, a także rozwijanie kompetencji personalnych jak kształtowanie samoświadomości. Łącznie 84 pracowników, podzielonych na grupy liczące maksymalnie 12 osób, wzięło udział w kursie szkoleniowym.

Related Topics