Skip to main content
News Detal
News

COROZEN jest wdrażany w Coroplast Polska

Coroplast stawia na całym świecie na taką samą jakość – i wszędzie naszym celem jest stałe doskonalenie siebie i naszych świadczeń. Stosujemy przy tym specjalnie stworzoną dla naszych potrzeb koncepcję COROZEN, której korzenie tkwią w japońskim kaizen (kai = zmiana, zen = na lepsze). Koncepcja ta stosowana jest także w naszym polskim zakładzie w Strzelcach Opolskich.

Osiem głównych projektów COROZEN w 2019 r.

COROZEN zawiera dla wszystkich pracowników ciągłą, stopniową poprawę czynności, procesów i produktów – w celu zapewnienia wysokiej jakości i obniżenia kosztów.

„Przybliżyliśmy COROZEN naszym pracownikom na licznych zajęciach warsztatowych – wspólnie opracowując osiem zasad, które od razu stosujemy w codziennej pracy”, mówi Marcin Marzec, kierujący zakładem produkcji kabli i przewodów.

Szkolenia kaizen

Wyjrzeć poza opłotki i odkryć, jak stosowane jest kaizen w innych przedsiębiorstwach – o to chodziło na dwóch szkoleniach dla naszego polskiego zespołu COROZEN. „Dla nas były to bardzo inspirujące i motywujące wizyty. Z tych dwóch pobytów w innych zakładach wróciliśmy z wieloma pomysłami”, stwierdził z entuzjazmem Marcin Marzec.

„Bardzo dużo inwestujemy tutaj w kształcenie i doskonalenie naszych pracowników. Tylko w ten sposób możemy rzeczywiście utrzymać naszą pozycję na rynku. “
Marcin Marzec (Kierownik zakładu w Strzelcach Opolskich)

Na szkoleniu KAIZEN Total Flow Management u Velux, duńskiego producenta okien połaciowych i świetlików, zespół uzyskał ciekawe impulsy na temat efektywnego przepływu materiałów i informacji w wysoce złożonych procesach produkcyjnych.

Podstawowe szkolenie COROZEN u Geberit, międzynarodowego producenta elementów sanitarnych: zespół projektowy z bliska doświadczył, jak w jednym z największych w Europie zakładów Geberit działają ciągłe procesy usprawniające.

Related Topics