Skip to main content
News Detal
News

Komitet Zgodności: Roland Merta, Carsten Keienburg i Roman Finke

Roland Merta, Carsten Keienburg i Roman Finke kierują Komitetem Zgodności Coroplast. W trakcie tworzenia obejmującego całą firmę Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System, CMS), opracowali również Kodeks postępowania – zwięzły zestaw wytycznych, które przejrzyście wyjaśniają ramy działania, jakie pracownicy mają do dyspozycji w pewnych sytuacjach.

Panie Merta, Panie Keienburg, Panie Finke, dlaczego Coroplast zajmuje się tematem zgodności?

Merta: Po pierwsze, chcemy wyjaśnić temat zgodności w Coroplast w sposób zrozumiały dla naszych klientów i pracowników. Zgodność oznacza po prostu zachowanie, które przestrzega zasad. Owe zasady postępowania są ważne, że tak to określę, między innymi po to, aby wzmocnić zaufanie pracowników i opinii publicznej do naszej firmy. Pragniemy także pokazać światu zewnętrznemu, że przestrzegamy zasad i przepisów, które nas dotyczą, jak również naszych własnych standardów, jakie sami sobie narzucamy.

Jaką rolę odgrywa w tym kontekście Kodeks postępowania (Code of Conduct, CoC) opublikowany przez Coroplast?​​​​​​​

Keienburg: Kodeks postępowania ma służyć naszym klientom i naszym pracownikom. Dla firmy naszej wielkości, posiadanie Kodeksu postępowania stało się normalną praktyką i, w niektórych przypadkach, jest wręcz wymagane przez naszych klientów. Nowa norma IATF 16949 (norma dotycząca systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym) również zakłada, że certyfikowana firma musi przedłożyć swoim pracownikom Kodeks postępowania, co określa się jako „odpowiedzialność biznesu”. Tak więc chodzi tu o coś znacznie więcej niż tylko przepisy i ograniczenia.

„Szczególnie istotne jest również to, aby członkowie Komitetu Zgodności Coroplast mieli do dyspozycji konkretne osoby na całym świecie, z którymi mogą skontaktować się, żeby uzyskać odpowiedzi na pytania lub wyjaśnić kwestie dotyczące zgodności.“
Roland Merta (Główny Radca Prawny i Inspektor ds. Zgodności)

Powiedzieliście Panowie, że kodeks postępowania stał się normą dla większych firm. Co sprawia, że CoC Coroplast wyróżnia się w tym zakresie?

Finke: Kodeks postępowania idealnie wpasowuje się w kulturę korporacyjną Coroplast. Tematy szczególnie istotne dla Coroplast są tu podsumowane w zwięzły i treściwy sposób. Naszym zamiarem nie było opracowanie nadmiernie długiej, 20-30-stronicowej broszury, jak w przypadku niektórych firm. Odbyliśmy rozmowy z wieloma managerami, w tym zatrudnionymi w naszych zagranicznych zakładach, i przyjęliśmy dużą ilość praktycznych sugestii naszych kolegów dotyczących tematu zgodności.

Gdzie dostępna jest najnowsza wersja tego dokumentu?

Merta: W odniesieniu do naszego Kodeksu postępowania przyjęliśmy zasadę transparentności – z tego powodu można go ściągnąć z naszej strony internetowej w dowolnym momencie. Jest także dostępny dla naszych pracowników w sieci wewnętrznej firmy. W pierwszej kolejności opublikowaliśmy CoC w językach niemieckim i angielskim. Kolejnym krokiem będzie udostępnienie go w tych językach, w których Coroplast funkcjonuje na świecie.

Jak CoC wkomponuje się w kulturę korporacyjną firmy?​​​​​​​

Merta: Sam tekst nie wystarczy. Właśnie dlatego szkolimy również naszych pracowników w zakresie istotnych tematów między innymi za pomocą e-learningu. Szczególnie istotne jest również to, aby członkowie Komitetu Zgodności Coroplast mieli do dyspozycji konkretne osoby na całym świecie, z którymi mogą skontaktować się, żeby uzyskać odpowiedzi na pytania lub wyjaśnić kwestie dotyczące zgodności.

„Kwestie dotyczące zgodności oraz Kodeks postępowania nie mają na celu obciążać pracowników zadaniami natury administracyjnej, ograniczać ich w codziennej pracy, czy nawet budzić ich niepokój.“
Carsten Keienburg (Kierownik Personalny ds. Prawa Pracy i Relacji oraz Inspektor ds. Zgodności)

Jak wygląda System Zarządzania Zgodnością? Czy w każdym zakładzie jest Inspektor ds. Zgodności?

Finke: Nie, na razie nie. Jest Komitet Zgodności, zaś lokalni managerowie również odgrywają większą rolę w dziedzinie zgodności. W perspektywie średnioterminowej, System Zarządzania Zgodnością ma zostać dalej rozbudowany i wówczas jest rzeczą jak najbardziej do pomyślenia, że zatrudnieni w danym zakładzie pracownicy będą również brać na siebie zadania z zakresu zgodności.

Panów zdaniem, jaka jest najważniejsza rzecz, jaką należy wiedzieć na temat zgodności i Kodeksu postępowania?​​​​​​​

Keienburg: Kwestie dotyczące zgodności oraz Kodeks postępowania nie mają na celu obciążać pracowników zadaniami natury administracyjnej, ograniczać ich w codziennej pracy, czy nawet budzić ich niepokój. W istocie chcemy dać im poczucie bezpieczeństwa i służyć wskazówkami w sytuacjach, które mogłyby być niejasne. Oczywiście od naszych pracowników oczekujemy także stosowania się do tych zasad, aby zapobiegać możliwym szkodom dla Coroplast. Ostatecznie Kodeks postępowania Coroplast nie zawiera żadnych przepisów, jakich nie przewiduje prawo, a których należy i tak przestrzegać, niezależnie od Kodeksu postępowania. Naszym celem jest sprawić, by przepisy te były przejrzyste dla naszych pracowników, ale także dla naszych klientów i opinii publicznej, a jako Coroplast chcemy również pokazać, że działamy w zgodzie z normami etycznymi i poważnie traktujemy kwestię zgodności.

Informacje do pobrania Kodeks postępowania

Jak powinniśmy się zachować w pewnych sytuacjach? Jak zgodność wpływa na codzienną pracę? Nowy Kodeks postępowania dostarcza odpowiedzi i można go pobrać tutaj w językach niemieckim i angielskim. Z przyjemnością odpowiemy również osobiście na wszelkie Wasze pytania dotyczące kwestii szczegółowych.

WASZ KONTAKT Dział Zgodności

Czy macie jakiekolwiek pytania dotyczące zgodności bądź Kodeksu postępowania Coroplast? Jeśli tak, prosimy o kontakt z członkami naszego Komitetu Zgodności.

Dział Zgodności
Dział Zgodności

Related Topics