Skip to main content
Zarząd

Zarząd Spółki Coroplast

Portret Natalie Mekelburger

Natalie Mekelburger

Prezes Zarządu

Od 2006 r. wyznacza strategiczny kurs firmy Coroplast, piastując stanowisko Prezes Zarządu i partnera. Utrzymuje charakter i struktury rodzinnego przedsiębiorstwa z płaską strukturą podległości służbowej i prostym procesem decyzyjnym. Wspiera ducha przedsiębiorczości w firmie jako naczelną zasadę kultury zarządzania firmą Coroplast. Nieustannie oddaje się działaniom na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Promuje sztukę, zarówno w firmie, jak i w jej otoczeniu, a także postrzega Coroplast jako miejsce inspiracji, nie tylko jako przedsięwzięcie. Jej zdaniem cyfryzacja jest kwestią zarządzania.

Marcus Söhngen

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający w dziale technicznych taśm klejących


Stanowisko dyrektora zarządzającego piastuje od 2001 r. Będąc zarówno biznesmenem, jak i inżynierem, odegrał kluczową rolę w szybkim rozwoju przedsiębiorstwa. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań technicznych i ma odwagę postępować inaczej niż pozostali gracze w branży. Wierzy w pozytywny wpływ humoru i radość płynąca z pracy, w skuteczność rozmów na osobności, a, przede wszystkim, w motywacyjną moc wspólnego sukcesu.

Torben Kämmerer

Dyrektor Zarządzający w dziale konfekcjonowania kabli

W 2011 r. został najmłodszym członkiem zarządu po zaledwie pięciu latach pracy w Coroplast. Jest niestrudzonym motorem, który nieustannie napędza internacjonalizację Grupy. Dostrzega, że wysoki poziom automatyzacji i silny wpływ zespołów z doświadczeniem międzynarodowym, to sposób na pokonanie konkurencji. Jest przekonany, że innowacyjne produkty i odwaga w rozwiązywaniu problemów w sposób inny niż konkurencja zawsze zwyciężają.

Wolfram Berns

Dyrektor Zarządzający w działach finansowym, kontrolingu, IT i logistycznym.

Bezpośrednio z Uniwersytetu w Wuppertalu przeszedł do firmy Coroplast i od 2011 r. odpowiada za stronę administracyjną firmy. Uważa, że struktury lean i wewnętrzne szkolenia są najlepszym sposobem na to, aby nadążyć za szybkim rozwojem działalności Coroplastu. Dąży do kompleksowego ulepszania i standaryzacji procesów, a także zwiększania ich efektywności.