Skip to main content
Zarząd

Zarząd Spółki Coroplast

Portret Natalie Mekelburger

Natalie Mekelburger

Prezes Zarządu

Od 2006 r. wyznacza strategiczny kurs firmy Coroplast, piastując stanowisko Prezes Zarządu i partnera. Utrzymuje charakter i struktury rodzinnego przedsiębiorstwa z płaską strukturą podległości służbowej i prostym procesem decyzyjnym. Wspiera ducha przedsiębiorczości w firmie jako naczelną zasadę kultury zarządzania firmą Coroplast. Nieustannie oddaje się działaniom na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Promuje sztukę, zarówno w firmie, jak i w jej otoczeniu, a także postrzega Coroplast jako miejsce inspiracji, nie tylko jako przedsięwzięcie. Jej zdaniem cyfryzacja jest kwestią zarządzania.

Marcus Söhngen

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający w dziale technicznych taśm klejących


Stanowisko dyrektora zarządzającego piastuje od 2001 r. Będąc zarówno biznesmenem, jak i inżynierem, odegrał kluczową rolę w szybkim rozwoju przedsiębiorstwa. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań technicznych i ma odwagę postępować inaczej niż pozostali gracze w branży. Wierzy w pozytywny wpływ humoru i radość płynąca z pracy, w skuteczność rozmów na osobności, a, przede wszystkim, w motywacyjną moc wspólnego sukcesu.

Torben Kämmerer

Prezes i kierownik działu finansów, Controlling, IT

Po jedynie 5-letnim okresie pracy w Coroplast jest od 2011 r. członkiem kierownictwa firmy. Jest siłą napędową procesów związanych z internacjonalizacją i cyfryzacją w firmie Coroplast. Jego misją jest spełnianie roli wewnętrznego usługodawcy, którego celem jest kompleksowe traktowanie, standaryzowanie i optymalizowanie procesów.

Zarząd Pozostali członkowie zespołu zarządzającego

Thomas Mayer

Kierownik działu systemów wiązek przewodów

Rozpoczął swoją pracę w chińskim przedstawicielstwie Coroplast w roku 2010 na stanowisku głównego managera. W Kunshan stworzył jednostkę kierowania działu systemów wiązek przewodów. Następnie zajmował w Wuppertalu stanowisko kierownika dystrybucji i był zastępcą kierownika działu. Jest zwolennikiem otwartej komunikacji i stara się zawsze być szybko i łatwo dostępny dla swoich pracowników. Stawia na intensywną współpracę, wykraczającą poza przedstawicielstwo, co jego zdaniem przyczynia się do rozwoju kompleksowych rozwiązań i produktów oraz produkcji światowej charakteryzującej się wysokim stopniem automatyzacji.

Dr. Lei Berners-Wu

Kierownik działu: Kable & przewody

Zatrudniona w Coroplast od połowy 2019 r. jako najmłodszy członek kierownictwa firmy. Ukończyła matematykę w Guangzhou (Chiny), a także studiowała w San Diego (USA). Pracowała wcześniej w znaczącej w branży firmie, jaką jest firma Bosch. Jest przekonana, że pełna transparencja wspomaga proces podejmowania szybkich decyzji i stanowi bazę dla efektywnej organizacji, ukierunkowanej na zespół. Jest zdania, że firma Coroplast łączy wyjątkową przedsiębiorczość oraz globalną dalekowzroczność i odniesie sukcesy wykorzystując nierozbudowaną, efektywną organizację także w procesie transformacji cyfrowej.