Skip to main content
Zgodność

Zgodność Przejrzyste zasady postępowania, które budują zaufanie

Zespół zarządzający: Marcus Söhngen, Lei Berners-Wu, Natalie Mekelburger, Thomas Mayer, Torben Kämmerer

Tempo rozwoju firmy Coroplast wzrosło w ostatnich latach i firma staje się coraz bardziej międzynarodowa. W związku z tym musi się zmierzyć z coraz większą liczbą przepisów i norm. Naszym zadaniem w tym kontekście jest zapewnienie, aby decyzje i działania podejmowane w imieniu Coroplast były zawsze zgodne nie tylko z obowiązującymi przepisami prawnymi, ale również z naszymi własnymi normami etycznymi.

Aby zapewnić ciągłość tej zgodności, opracowaliśmy System Zarządzania Zgodnością (CMS), który jest dostosowany do naszych potrzeb i ma na celu dostarczenie wytycznych wszystkim naszym pracownikom, zarówno tym w Niemczech, jak iw innych krajach. Najważniejsze punkty zostały podsumowane w naszym Kodeksie postępowania.

Informacje do pobrania Zgodność z przepisami i Kodeks Postępowania

Komitet ds. Zgodności zajmuje się wszystkimi pytaniami dotyczącymi naszych zasad postępowania – zarówno wewnątrz firmy, jak i we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. W jego skład wchodzą: Roman Finke (Manager Internal Audit and Compliance Officer), Carsten Keienburg (HR Manager Labour Law & Relations and Compliance Officer) oraz Roland Merta (General Counsel and Compliance Officer). Aby zapewnić przejrzystość naszych zasad postępowania i ich przestrzeganie, Komitet ds. Zgodności opracował Kodeks Postępowania, który podsumowuje podstawowe wartości naszej firmy.

W przypadku jakichkolwiek pytań o jego treść, nasi Inspektorzy ds. zgodności służą wszelką pomocą: compliance@coroplast.de

OSOBY DO KONTAKTU Zgodność

Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące zgodności z przepisami lub Kodeksu Postępowania Coroplast? Skontaktuj się z członkami naszego Komitetu ds. Zgodności.

Dział Zgodności
Dział Zgodności

Aktualności